Kedy ?

Vigilantibus iura scripta sunt.
Zákony sú písané pre bdelých.
- zásada rímskeho práva

NA otázku, kedy je potrebné vyhľadať právnika, existuje jednoduchá odpoveď – kedykoľvek, ale hlavne VČAS! Podobne ako vynikajúci lekár nedokáže vzkriesiť mŕtveho, ani ten najlepší právnik nedokáže zvrátiť isté nezvratné nepriaznivé následky, ktoré u klienta nastali v dôsledku jeho vlastného dlhodobo ľahostajného prístupu k materiálnej stránke svojho života. Sú určité životné situácie, ktoré sa udejú náhle a neočakávane, pri ktorých je potrebné konať veľmi rýchlo, ale uvážlivo. Správnym prístupom k vzniknutému problému je však častokrát možné odvrátiť aspoň istú časť jeho nepriaznivých následkov. Naopak, laxným a nezodpovedným prístupom sa vzniknutá nepriaznivá situácia môže často ešte viac zhoršiť.

Na uľahčenie Vášho rozhodovania o návšteve právnika uvádzame nasledovné usmernenie.

Právnika by ste mali navštíviť vtedy, keď:
   ❖ sa chystáte urobiť rozhodnutie a nepoznáte jeho možné právne následky
   ❖ sa chystáte urobiť rozhodnutie a jeho následky môžu byť dlhodobé
   ❖ sa chystáte urobiť rozhodnutie a jeho následky podstatne ovplyvnia Váš doterajší život
   ❖ sa chystáte urobiť rozhodnutie za vysokú protihodnotu
   ❖ sa Vám stala nečakaná udalosť, ktorej právnymi následkami si nie ste istí

ale navštívte ho vždy, ak si pri uvedených situáciách poviete: “Nerozumiem tomu,”
   ❖ „ale hádam sa nič nestane, snáď to nejako vyriešim aj sám bez právnika“
   ❖ „ale nemám čas hľadať právnika“ alebo “nechce sa mi hľadať právnika“
   ❖ „ale načo zbytočne vyhadzovať peniaze na právnika“

Podceňovanie situácie a preceňovanie vlastných schopností sa nevypláca. Investícia do prevencie je vždy lacnejšia a preventívne riešenie možného problému je príjemnejšie než nevyhnutný nepriaznivý dôsledok vlastnej ľahostajnosti, pýchy alebo prehnanej sporivosti.