Prečo ?

NA počiatku je otázka. Už v časoch starovekého Ríma mali právnici pri skúmaní právneho prípadu na zreteli sedem základných otázok – Quis (Kto), Quid (Čo), Ubi (Kde), Quibus auxiliis (Akými prostriedkami), Cur (Prečo), Quomodo (Ako) a Quando (Kedy). Nájdenie odpovedí na tieto otázky viedlo k objasneniu prípadu a k jeho definitívnemu vyriešeniu.

Hoci sa od čias staroveku v modernej ľudskej spoločnosti zmenilo mnohé, spôsob hľadania správnych odpovedí na položené otázky ostal nezmenený. V živote človeka neraz vyvstávajú rôznorodé problémy, na zvládnutie ktorých je potrebné sa v prvom rade správne zorientovať v problematike, následne zvoliť správny postup a vytrvať v ňom až do dosiahnutia cieľa. Preto položenie správnej otázky je prvou a nevyhnutnou podmienkou pre nájdenie správnej odpovede.

Ste si istí, že kladiete správne otázky?