Bulletin “Pro bono”

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Na to, aby zlo zvíťazilo stačí jediné: aby dobrí ľudia neurobili nič.
- Edmund Burke

Od nezákonnosti k „zákonnosti“ opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky počas pandémie COVID-19 – 2. ČASŤ

[Prejsť na 1. časť ] Od 15. októbra 2020 došlo k nesystémovej zmene legislatívy spôsobujúcej zásadný obrat v postavení Úradu verejného zdravotníctva a prinášajúcej do nášho právneho poriadku nové prvky, ktoré podrývajú základné princípy, na ktorých je právny štát vybudovaný. V nasledujúcich kapitolách rozoberáme,… Zobraz »

Od nezákonnosti k „zákonnosti“ opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky počas pandémie COVID-19 – 1. ČASŤ

Od marca 2020 sa obyvatelia Slovenska ocitli v tiesnivej situácii vyvolanej šírením ochorenia COVID-19. Prispeli k nej aj opatrenia vydávané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré našu spoločnosť zasiahli vo všetkých aspektoch života. Je nesporné, že vzniknutá pandemická situácia je pre spoločnosť… Zobraz »

Zmeny v Obchodnom zákonníku od 1. februára 2013

Dňa 1. februára 2013 nadobudla účinnosť ďalšia novela Obchodného zákonníka, z ktorej vyberáme najdôležitejšie zmeny. ZMENY V SPOLOČNOSTIACH S RUČENÍM OBMEDZENÝM RIBUDLA nová povinnosť – úradne osvedčiť podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným,… Zobraz »

« older posts