Kolkové známky sa od 1. januára 2014 rušia

Zákonom č. 381/2011 Z.z. dôjde s účinnosťou od 1. januára 2014 k zrušeniu kolkových známok. Dôvodom pre ich zrušenie je podľa zákonodarcu tá skutočnosť, že už samotná existencia kolkových známok vytvára priestor na ich falšovanie a zneužívanie a ich následná ochrana a zabezpečenie rôznymi novými technickými prvkami zvyšuje náklady na ich výrobu. Rovnako zníženie počtu predajných miest pre verejnosť len na vybranú skupinu predajcov nepodporuje požadovanú jednoduchosť a hospodárnosť konania na úradoch. Moderná spoločnosť preto vyžaduje nové formy platenia, ktoré sú všeobecne dostupné a umožňujú hlavne časovú a administratívnu úsporu pri vybavovaní rôznych podaní.

KOLKOVÉ známky teda nebude možné od 1. januára 2014 predávať a bude možné ich použiť len do 30. septembra 2014. Nepoužité kolkové známky bude možné vrátiť od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti.

Zákonom o zrušení kolkových známok došlo zároveň k novelizácii zákona o súdnych poplatkoch a zákona o správnych poplatkoch. Po zrušení kolkových známok bude možné od 1. januára 2014 poplatky na súdoch a úradoch platiť len:

❖ v hotovosti (do 300 €),
❖ platobnou kartou (nad 100 €),
❖ poštovým poukazom na bankový účet
❖ prevodom z účtu v banke alebo
❖ prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS)* alebo
❖ platbou prostredníctvom internetu*.

* Tieto druhy platieb budú možné len vtedy, ak príslušné úrady (súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry) budú mať vytvorené technické podmienky na zavedenie týchto spôsobov vyberania poplatkov.

 V prípade Vášho záujmu o podrobnejšie informácie o ktorejkoľvek zmene alebo o komplexnejšie informácie, prosím, neváhajte sa na nás obrátiť.

Autor: JUDr. Lukáš Skurka

11. Marec 2013