Bulletin “Pro bono”

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Na to, aby zlo zvíťazilo stačí jediné: aby dobrí ľudia neurobili nič.
- Edmund Burke

Zmeny v Obchodnom zákonníku od 1. februára 2013

Dňa 1. februára 2013 nadobudla účinnosť ďalšia novela Obchodného zákonníka, z ktorej vyberáme najdôležitejšie zmeny. ZMENY V SPOLOČNOSTIACH S RUČENÍM OBMEDZENÝM RIBUDLA nová povinnosť – úradne osvedčiť podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným,… Zobraz »

Obmedzenie platieb v hotovosti od 1. januára 2013

Dňa 1. januára 2013 nadobudol účinnosť nový zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „Zákon“). Zákon bol prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 235/2012, ktorým Vláda SR schválila Akčný plán boja proti daňovým podvodom… Zobraz »

Kolkové známky sa od 1. januára 2014 rušia

Zákonom č. 381/2011 Z.z. dôjde s účinnosťou od 1. januára 2014 k zrušeniu kolkových známok. Dôvodom pre ich zrušenie je podľa zákonodarcu tá skutočnosť, že už samotná existencia kolkových známok vytvára priestor na ich falšovanie a zneužívanie a ich následná ochrana… Zobraz »

newer posts »